Wat willen wij?


Zoals in de notariŽle akte beschreven staat heeft  ďSteenhouwers Initiatief ď als doel:

A.Het verwerven van fondsen ter ondersteuning, zowel in financiŽle vorm als anderszins, van sociale, culturele en/of charitatieve projecten en instellingen danwel personen die sociale, culturele en/of charitatieve doeleinden nastreven, alles in de ruimste zin des woords.

B.Het verrichten van verdere handelingen, die met bovenstaande, in de ruimste zin des woords, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, welke handelingen een maÁonniek karakter dienen te hebben.

In de loop der tijden zijn er veel, vaak fraai gedecoreerde, logegebouwen opgericht, die echter, gelet op het gebrek aan financiŽn in de laatste decennia, voor een belangrijk deel in een deplorabele staat verkeren. Als er op korte termijn geen adequate maatregelen worden genomen dreigt een belangrijk cultureel erfgoed verloren te gaan.

Een eerste concrete actie is er op gericht verder verval van het gebouw van Logia nr.1 Fraternidad te Santiago de Cuba, te voorkomen en over te gaan tot restauratie van dit fraaie gebouw. De gevel, de vloer en het dak hebben dringend groot onderhoud nodig.

Sinds begin 2005 kan er, wegens instortingsgevaar, niet meer in het gebouw gewerkt worden.Het verloren laten gaan van dit oude, klassieke gebouw betekent het einde van deze loge in dit gebouw en dat zou zonde zijn. Zeker als men bedenkt dat de eerste Cubaanse vrijmetselaarsloge hier vanaf 1857 is gehuisvest.


Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 11-03-2006